Ofte stilte spørsmål

Velg et spørsmål per emne
i de fiolette boksene.

Smarttelefoner, tablets, Mac
Hvordan Funbridge virker

Konvensjoner

På Funbridge spiller du alltid Syd, og både din makker i Nord og motstanderne (Ø/V) er computere.

For å sikre en felles forståelse mellom deg og din partner i Nord, har du anledning til å angi dine melde- og avkastkonvensjoner.

Dette gjør du ved å gå til Innstillinger > Avkast- og meldekonvensjoner > Forandre på mitt system.

Avkast konvensjoner

Ved å angi dine avkast konvensjoner, gir du din makker i Nord beskjed om han skal ta hensyn til de avkast og signaler du gir i motspill.

Du kan velge mellom 2 profiler for avkast konvensjoner:

  • Ingen mening: Nord vil ikke ta hensyn til noen signaler fra deg.
  • Klassisk:
    • Utspill: 4. høyeste mot NT og norsk fordeling mot fargekontrakter.
    • Styrkekast: høyt kort.

Øst/Vest spiller klassiske konvensjoner (norsk fordeling mot fargekontrakter, 4. høyeste mot NT og høyt kort som styrke).

Meldekonvensjoner

Ved å angi dine ulike meldekonvensjoner kan du spesifisere systemet du ønsker å spille sammen med din partner i Nord.

Vi har laget 23 profiler for deg, som avhenger av hvilket nivå du spiller på og hvilket grunn system du ønsker å bruke. Jo høyere nivå, jo flere meldekonvensjoner, og jo mer komplisert vil systemet bli (se detaljer på slutten av denne siden).

  • På begynner nivå vil du hovedsakelig spille med Stayman og overføringer (etter NT åpninger), samt Blackwood.
  • På middels nivå, kommer Roudi, 3. og 4. meldte farge krav, Drury, Splinter, 2NT med tilpass, to-setere, etc.
  • På konkurranse nivå, spiller du hele registeret av konvensjoner som normalt benyttes i konkurransebridge pr. i dag.

Vi ønsker å påpeke at systemet som brukes av Øst/Vest er uforandret, dvs. 5k majoråphninger og middels nivå.

Fri meldingsprofil

Fri profil gjør at du selv kan velge de ulike konvensjonene du ønsker å benytte. Men vær obs på at denne er ment for de mest avanserte spillerne og vil sannsynligvis gjøre at spillemaskinen jobber noe senere.

Oversikt over meldekonvensjoner

1 VELG ET SYSTEM

2 VELG ET NIVÅ

Nedenfor finner du budsekvensen som er spesifikk til Argine og/eller standard

1D 2C
2NT=12-14
3NT=18-19

1D 1H
1S 2C
2NT = 12-15
3NT = 16-19

1D 1S
3D 3H = 5S eller et stopperproblem i C
  3S =6S eller et stopperproblem i H

1D 1H
3D 3H = 5H eller et stopperproblem i S
  3S =6H eller et stopperproblem i C

1NT 2D
2H 3D
3H = tilpass i H
3S = et stopperproblem i C

1H 2D
3D 3H = tilpass i H eller et stopperproblem i S
  3S = et stopperproblem i C

1S 2D
3D 3H = et stopperproblem i C
  3S = tilpass i S eller et stopperproblem i H

2C 2D
3NT = dette er et uventet bud (ingen informasjon)

4NT Blackwood eller kvantitativ 4NT

Vær obs! I mange sekvenser er 4NT budet ikke Blackwood!
For at 4NT skal være Blackwood, må det være etablert en trumf tilpasning.
Ellers er 4NT et kvantitativt bud, dvs en invitt til å spille slem (ofte i NT) hvis makker ikke har minimum.

Eksempel:
1D 1S
2D 4NT = kvantitativt

Spør etter trumfdame etter Blackwood

Etter Blackwood, er "collanten" (dvs neste farge opp) spørsmål til makker om trumfdame. Svarene er:
1.trinn = jeg har ikke trumfdame
Svar i trumffargen = jeg har trumfdamen og ingen konger i andre farger
5NT = jeg har trumfdamen uten mulighet til å melde av konge (under trumfen) på dette trinnet
Alle andre bud viser trumfdamen og kongen i meldte farge

Eksempel:
1D 1S
2D 4D
4H 4NT
5C 5H
5S = jeg har ikke trumfdame
5NT = jeg har trumfdame og kongen i H eller kongen i S
6NTK = jeg har trumfdame og kongen i C
6D = jeg har trumfdame og ingen konge

Svar på major innmeldinger

Det er forutsatt at cue-bid skal vise tilpass til makkers farge.

Eksempel:
1D 1S Pass 2D = denne meldingen viser tilpass i spar og minst 10 poeng.

Nords konvensjoner for utspill og avkast angis i din valgte profil.
Ø/V sine konvensjoner er klassiske, dvs norske fordelingskast, 4. høyeste mot grand og lavt kort som styrke.
Ø/V tar ikke hensyn til Syds signaler, og legger kun til grunn at Syd spiller ut fra lengste farge.
Når spillefører spiller første farge gir Ø/V signal om antall kort (gitt at de har minst 2-korts farge).
Ved første avkast (enten ved å følge farge eller sake annet kort) angir Ø/V normalt fordeling, hvis det ikke er snakk om avblokkering og man har minst 2-korts farge.

I grand kontrakt, med en honnør tredje, spiller Argine ut det nest laveste kortet.
I en fargekontrakt saker Nord motsatt av norsk fordeling i selve trumf fargen.
I fargekontrakt og med en 4 kortsfarge, spiller Argine ut nest laveste kort hvis fargen er uten honnører og med honnør spilles det nest høyeste kortet ut.