Ofte stilte spørsmål

Velg et spørsmål per emne
i de fiolette boksene.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan Funbridge virker

Konvensjoner

På Funbridge spiller du alltid Syd, og både din makker i Nord og motstanderne (Ø/V) er computere.

For å sikre en felles forståelse mellom deg og din partner i Nord, har du anledning til å angi dine melde- og avkastkonvensjoner.

Dette gjør du ved å gå til Innstillinger > Avkast- og meldekonvensjoner > Forandre på mitt system.

Avkast konvensjoner

Ved å angi dine avkast konvensjoner, gir du din makker i Nord beskjed om han skal ta hensyn til de avkast og signaler du gir i motspill.

Du kan velge mellom 2 profiler for avkast konvensjoner:

 • Ingen mening: Nord vil ikke ta hensyn til noen signaler fra deg.
 • Klassisk:
  • Utspill: 4. høyeste mot NT og norsk fordeling mot fargekontrakter.
  • Styrkekast: høyt kort.

Øst/Vest spiller klassiske konvensjoner (norsk fordeling mot fargekontrakter, 4. høyeste mot NT og høyt kort som styrke).

Meldekonvensjoner

Ved å angi dine ulike meldekonvensjoner kan du spesifisere systemet du ønsker å spille sammen med din partner i Nord.

Vi har laget 23 profiler for deg, som avhenger av hvilket nivå du spiller på og hvilket grunn system du ønsker å bruke. Jo høyere nivå, jo flere meldekonvensjoner, og jo mer komplisert vil systemet bli.

 • På begynner nivå vil du hovedsakelig spille med Stayman og overføringer (etter NT åpninger), samt Blackwood.
 • På middels nivå, kommer Roudi, 3. og 4. meldte farge krav, Drury, Splinter, 2NT med tilpass, to-setere, etc.
 • På konkurranse nivå, spiller du hele registeret av konvensjoner som normalt benyttes i konkurransebridge pr. i dag.

Vi ønsker å påpeke at systemet som brukes av Øst/Vest er uforandret, dvs. 5k majoråphninger og middels nivå.

Liste over tilgjengelige meldesystemer

 • 2 over 1
 • SAYC
 • 5-kort major
 • ACOL
 • Polsk kløver
 • Nordisk
 • NBB Standard

Fri meldingsprofil

Fri profil gjør at du selv kan velge de ulike konvensjonene du ønsker å benytte. Men vær obs på at denne er ment for de mest avanserte spillerne og vil sannsynligvis gjøre at spillemaskinen jobber noe senere.