Ofte stilte spørsmål

Velg et spørsmål per emne
i de fiolette boksene.

Ofte stilte spørsmål

Turneringer

Forbunds turneringer

Hva er en forbunds turnering?

Dette er en offisiell turnering organisert i samarbeid med et nasjonalt bridgeforbund.
En forbunds turnering gir deltakerne mulighet til å forbedre sin forbunds rangering takket være offisielle poeng som tildeles etter at turneringen er avsluttet (forutsatt at spilleren er medlem i det aktuelle samarbeidende forbundet).

Kan jeg delta i en forbunds turnering selv om jeg ikke er medlem i noe forbund?

Ja, disse turneringene er åpne for alle.

Hva er hensikten med "Funbridge Poengene" som tildeles etter at en turnering er avsluttet?

For hver forbunds turnering du deltar i, kan du tjene Funbridge Poeng i tillegg til de forbunds poengene du får tildelt.
Disse poengene gjør at du kan delta i Funbridge Poeng rangeringene. På denne måten kan du enkelt se hvordan du presterer sammenlignet med alle spillerne i Funbridge universet.

Hva er en "Funbridge Poeng turnering"?

Dette er en turnering hvor du kun kan opptjene Funbridge Poeng.

Hva kjennetegner disse turneringene (frekvens, rangeringer, antall spill)?

Hva er startavgiften?

For å delta i disse turneringene må du ha tilgjengelige turneringspakker for det aktuelle forbundet. For å kjøpe turneringspakker går du til hjemmesiden av en forbunds turnering og klikker knappen "Kjøp turneringer" eller gå til vår online butikk.

Hvorfor vises ikke andre spilleres resultater?

Ved slutten av hvert enkelt spill, vil en spiller kun se sitt eget resultat på spillet, dvs. kontrakt, resultat, score og rangering.
Andre spilleres resultater vil kun fremkomme etter at turneringen er avsluttet.

Hvordan genereres spillene i en turnering?

Antallet spill som genereres for en turnering er høyere enn det antall spill som faktisk spilles, hvilket betyr at de ulike spillerne ikke spiller de samme spillene og heller ikke (nødvendigvis) i samme rekkefølge.

Er spill som ikke er spilt inkludert i scoren som angis?

Gjennomsnittet som angis er for spilte spill. Bare spilte spill er altså med i beregningen. Alle uspilte spill vil ved slutten av en turnering få en score på 0%.

Hvordan tildeles poeng?

 • Funbridge Poeng
 • De kalkuleres som følger:
  Opptjente poeng = 2 x (Antall deltakere + 1 - Rangering) / log10(Rangering +2)
 • Mesterpoeng (FFB)
 • Tildelingen av Mesterpoeng for en turnering kalkuleres på basis av følgende formel:

  T = BV x N x 5/18

  Hvor:
  • T = antallet Mesterpoeng som tildeles
  • BV = variabel koeffisient som redegjort for nedenfor
  • N = antall spillere
  BV kalkuleres som følger:

  Hvis N<=25 BV=X
  Hvis 25>N<=50 BV=8N/5 + X - 40
  Hvis 50>N<100 BV=2 N/5 + X + 20
  Hvis N>=100 BV=X + 60

  Med X=100 (koeffisient for ettermiddags turneringer autorisert av FFB).

  Antallet poeng som tildeles hver enkelt spiller kalkuleres basert på følgende formel:

  A(r)=K x ((N + a) / r - a)^m (Vennligst merk at "m" er en eksponent som betyr "opphøyd i") hvor:
  • K er en multiplikator som gjør at summen av tildelte poeng er lik det totale antall poeng.
  • a=3/2, som gjør det mulig å tildele Mesterpoeng til to tredjedeler av deltakerne.
  • r er rangeringen som oppnås av spilleren.
  • Opp til og med 50 spillere: eksponenten m er lik 1/2.
  • Over 50 spillere: m=1/2 - L/60 med L=Napierian logaritmen (N/4).
 • Grønne Poeng (FSB)
 • Antallet Grønne Poeng som blir tildelt ved slutten av en turnering utgjør to ganger det antall deltakende spillere i turneringen.

  Antallet poeng som tildeles hver enkelt spiller kalkuleres basert på følgende formel:

  A(r)=K x ((N + a) / r - a)^m (Vennligst merk at "m" er en eksponent som betyr "opphøyd i") hvor:
  • K er en multiplikator som gjør at summen av tildelte poeng er lik det totale antall poeng.
  • a=2, som gjør det mulig å tildele Grønne Poeng til halvparten av deltakerne.
  • r er rangeringen som oppnås av spilleren.
  • Opp til og med 50 spillere: eksponenten m er lik 1/1.9.
  • Over 50 spillere: m=1/1.9 - L/60 med L=Napierian logaritmen (N/4).
 • Master Points (EBU)
 • Master Points tildeles 1/3 av spillerne, avrundet oppover.

  Hver spiller tildeles 3*(n-p+1) poeng, hvor:
  n=antall tildelinger
  p=spillerens plassering
  Unntak: laveste tildeling er 6, slik at den dårligste plasseringen som tildeles score får 6 (i stedet for 3).

  Ved lik plassering, deles Master Points, avrundet oppover til nærmeste 3.

  Eksempel med 34 spillere: 12 spillere mottar Master Points.

  Plass Tildeling
  1 36
  2 33
  3= 30 Delt plassering avrundes oppover
  3= 30
  5 24
  6= 18
  6= 18 Tre deler plassen: hver får gjennomsnittet av summen av poengene deres
  6= 18
  9 12
  10 9
  11 6
  12 6 Dårligste plassering som får poeng tildeles en score på 6 i stedet for 3
 • Klubbpoeng (NBF)
 • Klubbpoeng tildeles basert på følgende prinsipper etter avtale med NBF :
  • Vinneren tildeles et antall poeng som tilsvarer antall deltakere x 1,5.
  • Øvrige spillere nedover på resultatlisten tildeles et antall poeng som tilsvarer poengsummen til foregående deltaker på listen multiplisert med:
  • Minimum mellom (spillers rangering / (spillers rangering + 1)) og (maksimum mellom 2/3 og exp( (log (4/foregående spillers poeng)) / ((antall spillere / 3) - spillers rangering + 1)).
  • Ved slutten av hver turnering blir alle poeng dividert på to og rundet oppover.
 • Masterpoints (TBF)
 • Masterpoints tildeles av TBF direkte. Vennligst ta kontakt med forbundet for å høre mer om hvilken kalkylemodell som benyttes.
 • Robot Bridge Points (WBF)
 • 1. plass: 1.500 WRBP (maksimum)
  2. plass: 80% of maksimum
  3. plass: 70% of maksimum
  4. plass: 60% of maksimum
  5.–19. plass: 55% of maksimum
  20.–39. plass: 50% of maksimum
  40.-59. plass: 45% of maksimum
  60.-79. plass: 40% of maksimum
  80.-99. plass: 35% of maksimum
  100.-119. plass: 30% of maksimum
  120.-139. plass: 25% of maksimum
  140.-159. plass: 20% of maksimum
  160.-179. plass: 15% of maksimum
  180.-200. plass: 10% of maksimum

  Vennligst bemerk at kun 50% av deltakerne blir tildelt poeng. For eksempel - med 60 deltakere er det kun de 30 første som vil tildeles WRBP iht tabellen gjengitt ovenfor.
 • Master Points (EBL)
 • Rangering < 50 50-99 >=100
  1 20 30 40
  2 16 26 36
  3 14 24 34
  4 12 22 32
  5 10 20 30
  6 8 18 28
  7 6 16 26
  8 4 14 24
  9 2 12 22
  10 10 20
  11 8 18
  12 6 16
  13 4 14
  14 2 12
  15 10
  16 8
  17 6
  18 4
  19 2
 • Erfaringspoeng (FPB)
 • Erfaringspoeng tildeles av FPB direkte. Vennligst ta kontakt med forbundet for å høre mer om hvilken kalkylemodell som benyttes.
 • Mesterpoeng (RBBF)
 • Mesterpoeng tildeles av RBBF direkte. Vennligst ta kontakt med forbundet for å høre mer om hvilken kalkylemodell som benyttes.
 • Forbundspoeng (AEB)
 • 0.5 poeng til den første spilleren som oppnår middels eller over middels, deretter 0.5 poeng mer til hver spiller som har høyere plassering. Hvis noen av spillerene for lik plassering, blir summen av poengene de får fordelt jevnt mellom dem.
 • Master Points (ČBS)
 • Master Points tildeles av ČBS direkte. Vennligst ta kontakt med forbundet for å høre mer om hvilken kalkylemodell som benyttes.
 • Masterpoints (PZBS)
 • Masterpoints er tildelt direkte af PZBS. Tag venligst kontakt til forbundet for at finde ud af mere om den benyttede udregning.
 • Masterpoints (ACBL)
 • Masterpoints er tildelt direkte af ACBL. Tag venligst kontakt til forbundet for at finde ud af mere om den benyttede udregning.