Regn ut scoren

Verktøyet tillater deg å telle poeng i bridge i henhold til kontrakten og stikkene.

Telle poeng i bridge

Poengene som scores avhenger av kontrakten, antall stikk og om makkerparet er i sonen.
I tillegg kommer evt bonus for overstikk, delkontrakt, utgang og slem.
Bruk denne bridge kalkulatoren for å enkelt beregne poeng.

Kontrakt

Stikk


90 points