Funbridge sideløbende konkurrencer

Hver onsdag og fredag eftermiddag i din klub.

Nouveaux tournois Jouez également tous les 4ème et 5ème mardis après-midi du mois

Sideløbende turneringer er nu tilgængelige, men kun i Frankrig. Kontakt din klub for at deltage.
Få adgang til franske sideløbende konkurrencer